Top slide banner
Huyện Mộc Châu làm việc với xã Đông Sang về việc triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022
Chiều 21/2, đồng chí Trương Hoa Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác của huyện đã làm việc với xã Đông Sang để kiểm tra tình hình thực hiện và phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện xây dựng xã Đông Sang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Theo kế hoạch năm 2022, xã Đông Sang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và xây dựng bản Búa đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu. Đến nay, xã đã duy trì và giữ vững 12/17 tiêu chí; 28/36 chỉ tiêu đã đạt; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ để thực hiện các tiêu chí còn lại; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng NTM theo đúng đồ án, đề án đã được phê duyệt; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; phát triển kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất, phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đến năm 2022 đạt 54 triệu/người/năm.... Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể, trường học, trạm y tế và Ban phát triển của các bản, tiểu khu đã xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai đảm bảo thực hiện chương trình;, xã cũng đã phân công cán bộ phụ trách và gắn trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, trong thời gian tới, xã Đông Sang tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng NTM từ xã đến cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã; thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới; đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình xây dựng NTM phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1