Top slide banner
Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quy Hướng

 

Bí thư Đảng ủy

CẦM HẢI YẾN

- Sinh ngày: 15/11/1979

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: trung cấp

- Số điện thoại: 0354590630

 

Phó bí thư Đảng ủy

ĐẶNG MINH THỦY

- Sinh ngày: 06/6/1977

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn:Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0376663537

 

 

Phó chủ tịch HĐND

BÙI VĂN ĐẠI

- Sinh ngày: 31/11/1984

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916253880

 

Chủ tịch UBND

HOÀNG VĂN XUYẾN

- Sinh ngày: 25/5/1979

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0369775551

 

Phó chủ tịch UBND

Mùi Hải Yến

- Sinh ngày: 16/05/1969

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0376589699

Phó chủ tịch UBND

LƯỜNG THỊ PHƯỢNG

- Sinh ngày: 20/10/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0303222997

 

 

Chủ tịch MTTQ

BÀN VĂN HẢI

- Sinh ngày: 21/8/1980

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp cấp

- Số điện thoại: 0965510966

Chỉ huy trưởng Quân sự

MÙI VĂN ĐẠI

- Sinh ngày: 11/10/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0967019775

 

Trưởng công an

ĐINH CÔNG XUÂN

- Sinh ngày: 14/02/1976

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0866428434

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

HOÀNG MINH ĐỨC

- Sinh ngày: 23/9/1994

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0973109012

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

MÙI THỊ HẢI

- Sinh ngày: 24/02/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0356294051

 

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

VÌ THỊ KIỀU

- Sinh ngày: 16/4/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0981025408

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

HÀ VĂN HỌC

- Sinh ngày: 06/12/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0975422874

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

ĐINH THÚY CHUẨN

- Sinh ngày: 02/9/1993

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0866133785

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

HOÀNG TIẾN MẠNH

- Sinh ngày: 05/4/1993

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0379456931

 

 

Công chức Địa chính - Xây dựng

ĐINH THỊ DUYÊN

- Sinh ngày: 10/7/1990

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ Cấp

- Số điện thoại: 0344662607

 

Công chức Tài chính – Kế toán

PHẠM ĐÌNH TRÀ

- Sinh ngày: 18/10/1993

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0358711213

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

MÙI VĂN TÀI

- Sinh ngày: 05/10/1973

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0372695459

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

ĐINH VĂN THOA

- Sinh ngày: 13/7/1980

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0359361685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

................

- Sinh ngày:

- Dân tộc:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

MÙI THÚY NGA

- Sinh ngày: 06/01/1984

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0971963544

 

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

TRIỆU THỊ VÂN ANH

- Sinh ngày: 15/05/1993

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0393692893

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

 

- Sinh ngày:

- Dân tộc:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:


THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 706
  • Trong tuần: 706
  • Tất cả: 2,992,991