UBND huyện Mộc Châu thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2020

Từ ngày 30/10/2020 đến ngày 19/11/2020, UBND huyện thực hiện kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động công vụ tại 15/15 xã, thị trấn

Từ ngày 30/10/2020 đến ngày 19/11/2020, UBND huyện thực hiện kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động công vụ tại 15/15 xã, thị trấn theo Kế hoạch số 517/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ năm 2020; Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao năm 2020.

Qua kiểm tra, UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đã triển khai trong thực hiện cải cách hành chính, hoạt động công vụ tại các xã trong năm 2020; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục để thực hiện công tác CCHC tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Sau kiểm tra, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn ban hành Kế hoạch, thực hiện khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra.
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 583
  • Trong tuần: 7,280
  • Tất cả: 665,423