Top slide banner
Học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị tìm hiểu Di chúc của Bác Hồ qua hoạt động ngọai khóa
Ngày 23/6, Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu tổ chức chương trình ngoại khoá với chủ đề “55 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ 02/9/1969 - 02/9/2024” cho học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị, khóa 41 năm 2024. 

 Bản Di chúc thiêng liêng, lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta không dài, cô đọng, xúc tích, giản dị, dễ hiểu; nhưng trong đó hàm chứa những tư tưởng vĩ đại, lớn lao của Người định hướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của nhân dân Việt Nam cả hôm qua, cả hôm nay và cả mai sau. Sau 55 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta càng thấy rõ hơn tầm nhìn chiến lược, tư tưởng thiên tài của Bác ngay từ cách đây trên nửa thế kỷ đã, đang và sẽ vẫn là ngọn đuốc soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam. 

anh tin bai

Tham gia chương trình ngoại khóa, các học viên đã được Tìm hiểu các nội dung lớn, nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những việc làm (nghị quyết, chỉ thị…của Đảng) từ năm 1969 đến năm 2024; Tìm hiểu những nội dung của lần Bác Hồ và đoàn công tác dừng chân và thăm huyện Mộc Châu vào ngày 08/5/1959; Thể hiện những bài hát, bài thơ với chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ CHí Minh; Lựa chọn các nội dung nổi bật của Di chúc để thể hiện nhận thức, đánh giá của cá nhân về những lời dạy của Người và việc vận dụng vào trong thực tiễn.

anh tin bai

Chương trình ngoại khóa được tổ chức rất sáng tạo theo hình thức sân khấu hóa với 4 phần thi: Chào hỏi; Tìm hiểu kiến thức; Năng khiếu (hát, múa…); Thi hùng biện với chủ đề đã lựa chọn từ trước. Qua đó, giúp các học viên tìm hiểu kiến thức lịch sử hấp dẫn hơn, bồi đắp thêm tình yêu nước, lý tưởng cách mạng. Từ đó, tiếp nối truyền thống anh hùng, cống hiến sức khỏe và trí tuệ xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025. 

Thùy Mai - Thanh Huyền

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1