Top slide banner
Họp Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025
Chiều 19/6, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025. Dự họp có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Mộc Châu.
anh tin bai

Trong thời gian qua, việc triển khai Đề án xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã và Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025 được các cấp các ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ đề ra; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Về xây dựng Mộc Châu thành thị xã, đến nay, công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục. Việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm liên quan đến phát triển đô thị được quan tâm chỉ đạo, triển khai theo đúng kế hoạch. Công tác đầu tư, giải ngân nguồn vốn, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội được đẩy mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, điểm đô thị loại IV của Mộc Châu đạt 88,96/100 điểm; 61/63 tiêu chuẩn...

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025, sau 3 năm triển khai thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Quy hoạch xây dựng, đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng khung, công tác thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách được quan tâm triển khai; cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị tiếp tục được cải thiện. Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành công tác lập Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040; trình Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận đô thị loại IV; trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mộc Châu để thành lập các phường, xã thuộc thị xã Mộc Châu…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành và huyện Mộc Châu tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các đồ án phân khu đô thị Mộc Châu. Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Rà soát, tổng hợp danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua. Tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn hoàn thiện các quy hoạch, đề án, dự án liên quan; đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn… phấn đấu xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã theo kế hoạch đề ra.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1