Top slide banner
Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại huyện Mộc Châu
Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 25 - 26 tháng 10 năm 2021), UBND huyện Mộc Châu đã phối hợp với Sở Nội vụ và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2021

Lớp tập huấn có sự tham dự của 189 học viên là Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; cán bộ, công chức thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND xã; công chức Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây dựng các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Mộc Châu và Vân Hồ (trong đó số học viên của huyện Mộc Châu là 99 người, số học viên của huyện Vân Hồ là 90 người)

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt đến các học viên những nội dung, nhiệm vụ chính của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; các kiến thức, kỹ năng về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông; Chương trình chuyển đổi số tỉnh Sơn La đến năm 2025, mục tiêu đến năm 2030, kỹ năng chuyên sâu trong việc sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh Sơn La, hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và một số kỹ năng ứng dụng các công nghệ số mới trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính quyền điện tử tại địa phương.

Các đồng chí học viên của 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ tham dự đầy đủ và đúng thời gian trong các buổi học; tập trung nghiên cứu tài liệu, tiếp thu các chuyên đề ngay tại lớp học; đã tích cực trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác. Các Báo cáo viên với tinh thần, trách nhiệm cao truyền đạt, phổ biến những thông tin, quy định hữu ích đến các học viên; đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn về công tác cải cách hành chính hiện nay.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 3,108
  • Trong tuần: 33,936
  • Tất cả: 2,555,158